COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 100 i klubben

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Dato: Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00-21.00
Sted: Kolding Klatreklub
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referat
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab og budget.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  1. Bestyrelsens forslag om betaling af nøglepersoner (Forslag om kompensation til GF2020 – Bilag)
 7. Valg til bestyrelsen
  1. På valg: Lars Skovbjerg (genopstiller), Thomas Sigsgaard (genopstiller)
 8. Valg af Suppleanter
  1. På valg: Peter Thomsen, Michael Jensen Fyhn.
 9. Valg af regnskabskontrollant
  1. På valg: Andreas Tolstrup Laursen (Genopstiller)
 10. Eventuelt
Stemmeberettigede: Betalende medlemmer, der er tilstede.