COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Sikkerhed

Sikkerhed

Her på siden kan du læse om sikkerhed i Kolding Klatreklub, bla. om klatresikkerhed, klatrevæggen og børneattester

Regler og retningslinjer for Kolding klatreklub

 1. Det er aftenens instruktør/nøglevagt der bestemmer, og instruktøren/nøglevagt kan til en hver tid bortvise folk der ikke følger klubbens regler, eller på anden måde opføre sig uforsvarligt
 2. Der må ikke nydes alkohol eller andre euforiserende stoffer i forbindelse med klatring eller sikrings arbejde, dette betyder også at man ikke må møde op påvirket af overstående. Overtrædelse vil medføre bortvisning.
 3. Det er forbudt at ryge, i nærheden af klubbens udstyr.
 4. Klubben påtager sig intet ansvar for skader eller bortkommende ting, ved klubbens aktiviteter.
 5. Al aktivitet i klub regi er på eget ansvar.
 6. Der må kun bruges flydende kalk og/eller kalkbold
 7. Ved opdagelse af fejl på klatrevæggen eller på udstyr skal de berørte dele øjeblikkelig tages ud af brug og der skal rapporteres til sikkerhedsudvalget.
 8. I tilfældet af en ulykke eller en nærulykke (potentiel ulykke) skal der rapporteres til sikkerhedsudvalget.
 9. Der opfordres til at erfarne medlemmer holder øje med og hjælper nye medlemmer.
 10. I åbningstider hvor der ikke er instruktør til stede, er der krav om at klatrere skal være min. 15 år. Se også ”krav til sikring”.

 Krav til klatring

 1. Man klatrer på eget ansvar og disse regler og andre anvisninger fra Kolding Klatreklub skal følges.
 2. Man må ikke klatre eller sikre i beruset tilstand. Der anbefales at man ikke klatrer alene.
 3. Man må ikke opholde sig i direkte faldlinje under en der klatrer.
 4. Der anbefales at man ”spotter” hinanden ved bouldering.
 5. Der anbefales at man binder sig ind i selens indbindingspunkt ved brug af dobbelt ottetalsknude afsluttet med et fiskerknob.
 6. Bundsikring skal anvendes efter behov (anbefales ved en vægtforskel over 15 kg).
 7. Ved toprebsklatring skal rebet altid være klippet ind i to karabiner i topankeret.
 8. Ved førstemandsklatring skal alle hurtigslynger bruges (max. soloklatring til 2. hænger).
 9. Rebet skal helst klippes ind i karabinen når man er ude for sikringspunktet. Undtaget er dog at man skal klippe ind i første hænger så hurtigt som muligt.
 10. Brug ikke væggens metaldele- især hængere-til klatring, da man kan komme alvorligt til skade.

Krav til sikring:

 1. Man skal have gennemført K1 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 1 for at kunne sikre ved toprebsklatring.
 2. Man skal have gennemført K2 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 1 for at kunne sikre ved eller udføre førstemandsklatring.
 3. Man skal have gennemført K3 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 2 for at kunne lave standplads og abseil.
 4. Ved åbne arrangementer skal der være en ansvarlig instruktør tilstede, som kan videregive ansvar for sikring til personer som har gennemført K2 eller har DklaFs certifikat for Sikringskursus 1.
 5. Man skal altid have en fastlåst hånd med tommeltotten rund om rebet på den passive del af rebet.
 6. Ved brug af GRIGRI til førstemandssikring, skal der anvendes sikringsteknikken som anbefalet af producenten.

Regler for brug af autobelay:

 • Man skal som minimum have fuldført Sikringskursus 1 (K1) for at kunne bruge autobelay på egen hånd.
 • Autobelay skal kontrolleres hver gang inden klatring påbegyndes ved at hive i ståltråden og se om der er modstand.
 • Karabinen skal indbindes i selens arbejdsløkke.
 • Autobelayens ståltråd skal være stram hele tiden under klatring.
 • Der må ikke klatres ovenover autobelay således at ståltråden er løs.
 • Der anbefales kraftigt at makkertjekke inden man klatre med autobelayen.

Krav til udstyr:

 1. Det anvendte udstyr skal være CE eller UIAA mærket.
 2. Udstyret skal anvendes efter producentens anvisninger.
 3. Der må ikke trædes på eller kastes med klatreudstyr
 4. Der må kun anvendes syede slynger.
 5. Ottetal eller lignende må ikke anvendes til sikring.
 6. Ved brug af ottetal til abseil skal der anvendes en uafhængig klemknude.
 7. Klubbens reb må bruges af alle klubbens medlemmer til klatring i klubben faciliteter. Der må kun toprebes på klubbens reb.
 8. Den første måned kan du låne sele, karabin og bremse af klubben.
Kolding klatreklub følger Dansk Klatreforbunds normer for kurser (link til pdf)

Klubbens udstyr

Klubbens udstyr er mærket enten UIAA eller CE mærker. Udstyret efterses løbende og udstyr med fejl eller mangler kasseres.

Det er muligt at lån klatresele, karabin og bremse den første måned, frem til man har fået sit toprebskursus. Derefter er koster det 20,- pr. gang. Børn til og med 12 år, folk med 10-turskort og prøveklatre låner gratis udstyret.

Der er klatresko i forskellige størrelser, alle kan lån.

Ved førstemandsklatring skal man bruge eget reg og expressslynger. min. 30 meter dynamisk reb og 6 stk. expressslynger – spørg evt. den ansvarlige instruktør

Klatrevæggen med greb

Klatrevæggen med greb

Klatrevæggen

Klatrevæggen er bygget efter DS/EN 12572  i 2011 og i 2013 – se mere om væggen og boulderen her

Klatrearrangementer

Vi afholder klatrearrangementer for private og virksomheder.

Ved klatrearrangementer lægger vi særlig vægt på sikkerheden, således at klatring på klatrevæg foregår på en sikker og forsvarlig måde. Derfor følger vi Dansk Klatreforbundets Norm for sikkerhed ved klatrearrangementer.

Børneattest

Vi indhenter børneattester på alle instruktører / medlemmer der arbejder med unge under 16 år, med mindre man er forældre/værge til barnet.

Børneattester indhentes per klub, så hvis du har en børneattest fra en anden forening gælder den ikke i Kolding Klatreklub.
Det er en forudsætning fra Kolding Kommune at vi har styr op børneattester for at opretholde vores tilskud fra kommunen.

Du år en børneattest på følgende måde:
PDF: https://www.borger.dk/Sider/Boerneattester.aspx

Her vælger du “Ansøg om Børneattest”
Nu trykkes på start

Du kommer nu ind til en template der skal udfyldes – og derefter printes ud.
Første udfylder du med Efternavn, fornavn, CPR-nummer og fuldstændig adresse.

Sæt X i JA og indtast dags dato i Dato.
Under forening skriver du “Kolding Klatreklub”
Under stilling skriver du “Jens Winbladh”
I dato sætter du dags dato ind.

I “returneres til” skriver du
Jens Winbladh
Brynet 51
6000 Kolding

Print og skriv under i samtykkeerklæring boksen

Læg blanketten i Børneattest kassetten i klubben og send en e-mail til info@koldingklatreklub.dk – så skal jeg nok skrive under og sende ind.