Husets Regler – Kolding Klatreklub

Husets Regler – Kolding Klatreklub

Husets Regler – Kolding Klatreklub

Som medlem skal du overholde de til enhver tid gældende Husets Regler. Det sikrer en positiv og tryg klatre- og træningsoplevelse for alle. 

Regler gælder indenfor og udenfor ordinære åbningstid.

OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de klatre og træne i Kolding Klatreklub. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vi udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.

Vi accepterer ikke adfærd i vores klatreklub, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.

Nøglevagten/Instruktøren eller bestyrelsens anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, dit medlemskab ophævet, og du kan blive udelukket fra Kolding Klatreklub. 

HYGIEJNE

Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn. 

Træningsmaskiner i fx bøfrummet (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med sprit og aftørres med papir.

Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter din træning.

ADGANG TIL KLUBBEN

Ved ankomst til klubben, skal du som medlem tjekke ind på den opstillede PC ved indgangen.

Dit medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end dig.

Adgang I klubben for ikke-medlemmer:

Ikke-medlemmer har kun adgang på dage, hvor der er prøveklatring, eller hvis de følges med et medlem af klubben. Ikke-medlemmer skal betale for et dagsmedlemskab. Giv altid besked til nøglevagt/ instruktør, når du ankommer. 


Gæsteordning:

Medlemmer fra klubber, der er en del af Dansk Klatreforbunds gæsteordning, har fri adgang til gæsteklatring i alm. åbningstid, Gæsteklatring uden for almindelig åbningstid skal aftales med bestyrelsen med mindre der klatres med Kolding Klatreklubs medlemmer.
Grupper, der ønsker at gæsteklatre, skal anmelde deres besøg til bestyrelsen inden ankomst.

KLATRING / TRÆNING UDENFOR BEMANDINGSTID

Kolding Klatreklub har udstyret nøglevagter og instruktører med nøgle, der giver adgang til klubben. 

Når der åbnes uden for ordinær åbningstid, skal den, der åbner klubben skrive på Klubbens Facebook medlemsgruppe, at der åbnes for klatring samt hvilket tidsrum og om der er instruktør til stede.

Overnatning er ikke tilladt i Kolding Klatreklub, med mindre andet er aftalt.

SKABE I OMKLÆDNING SAMT MEDBRAGTE OG EFTERLADTE GENSTANDE

Tasker, jakker og lignende hører til i omklædningsrummet, overtøjsområdet eller i de dertil indrettede hylder og skuffer.

Glemte ting og sager lægges i ‘glemt kassen’. Under oprydning i klubben annonceres sidste chance for at afhente glemte genstande, hvorefter  de efter et angivet tidsrum bortgives.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Kolding Klatreklubs omklædningsrum.

BEHANDLING AF UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til det, udstyret er beregnet til. Det er ikke tilladt at tage klubbens udstyr med uden for klatreklubben uden særlig tilladelse fra bestyrelsen

I bøf-rummet skal håndvægte og stænger have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug, så bliver klatring og træningen bedre både for dig selv og andre.

BRUG AF KALK

Det er tilladt at benytte flydende kalk og kalkbold, men ikke kalk i pulverform. Bestyrelsen kan dispensere fra dette krav ved fx konkurrencer.

BEKLÆDNING

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj. Klatring i bare tæer er ikke tilladt.

KLATRING PÅ HØJVÆG

Toprebsklatring:

Har ikke K1:
Må gerne klatre på topreb på højvæg, men ikke sikre nogen. Skal sikres af person med minimun K1.
Har K1:
Må klatre på topreb på højvæggen og sikre alle på topreb (inkl. børn under 15 år).

Førstemandsklatring (lead):

Har ikke K2:
Må hverken klatre eller sikre førstemandsklatring
Har K2:
Må klatre førstemandsklatring og sikre en anden, der ligeledes har K2.

Uddannede instruktører skal på forhånd godkende klatrere med udenlandske sikringsbeviser, og kan derved dispensere fra kravet om K1 eller K2.

Det er kun uddannede instruktører, der må instruere i sikring på højvæg, jf. Dansk klatreforbunds normer for instruktør.

Ovenstående gælder også for børn og unge under 15 år, der pga. af Dansk klatreforbunds normer ikke kan blive godkendt til K1 eller K2 Bevis.

BØRN

Børn som ikke har eget medlemskab er velkommen til at klatre, når der er betalt for gæsteklating og de er i følge med et voksent medlem. Børn der ikke skal klatre er velkommen til at opholde sig i sofaområdet eller hyggerummet.

Børn i babylift eller lignende må gerne medtages.

KÆLEDYR

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i Kolding Klatreklub. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde og kun i bemandingstiden, eller i aftale med bestyrelsen

MUSIK / MOBIL / BILLEDER

Skift af klubmusik kan ske efter aftale med nøglevagten, eller efter aftale med de andre medlemmer i hallen.

Der må ikke lægges billeder på sociale medier uden det er aftalt med alle personer, som kan genkendes på billedet.

PRIVAT VIRKSOMHED

Der må ikke udøves privat virksomhed i Kolding Klatreklub, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående tilladelse fra Kolding Klatreklub’s bestyrelse

RUSMIDLER

Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i Kolding Klatreklubs lokaler.

Nydelse af alkohol i klubben kan kun ske i tilfælde af, at der ikke klatres efterfølgende.

Du må ikke opholde dig i klubben, hvis du er kraftigt påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet.  

MIDLERTIDIG BEGRÆNSNING AF ADGANG

Vi vil i visse tilfælde være nødt til at gennemføre tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftsmæssige handlinger, der midlertidigt begrænser din adgang til fx dele af klatrevægge, omklædning eller udstyr. 

OVERTRÆDELSE AF HUSETS REGLER

Overtrædelse af Husets Regler eller manglende efterlevelse af nøglevagter/instruktører eller bestyrelsens anvisninger, kan medføre sanktioner bestemt af bestyrelsen.

Denne version af Husets Regler er godkendt af bestyrelsen og gældende pr. 19. Marts 2022