Udvalg

Udvalg

Udvalg

Frivillighed i Kolding Klatreklub

Kolding Klatreklub afhænger 100% af frivillig arbejdskraft, der varetager stort set alle funktioner i klubben. Det betyder blandt andet, det er frivillige klatrere, der bruger deres fritid på at køre vores træningshold, vores sikringskurser og en stor del af klubbens administration. I Kolding Klatreklub tror vi på, at frivillighed som styreform er vejen frem

Kolding klatreklub har flere udvalg, der varetager de enkelte ansvarsområder.

Udvalgene er selvdefinerede grupper, der varetager nogle af klubbens  opgaver indenfor ansvarsområdet. Bestyrelsen kan give opgaver til udvalgene og udvalgene kan søge om økonomi til større opgaver hos bestyrelsen. De enkelte udvalg står for at igangsætte og motivere de enkelte opgaver. De enkelte udvalgsmedlemmer behøver ikke at være de primært udførende på selve opgaven.
Alle klubmedlemmer kan være med i et udvalg, bestyrelsen bestræber sig på at have et medlem i hvert udvalg. Det er muligt at blive optaget i et udvalgt til en hver tid.