Udvalg

Udvalg

Frivillighed i Kolding Klatreklub

Kolding Klatreklub afhænger 100% af frivillig arbejdskraft, der varetager stort set alle funktioner i klubben. Det betyder blandt andet, det er frivillige klatrere, der bruger deres fritid på at køre vores træningshold, vores sikringskurser og en stor del af klubbens administration. I Kolding Klatreklub tror vi på, at frivillighed som styreform er vejen frem

Kolding klatreklub har flere udvalg, der varetager de enkelte ansvarsområder.

Udvalgene er selfdefinerede grupper, der varetager nogle af klubbens  opgaver indenfor ansvarsområdet. Udvalget har et årligt budget, som udvalget selv råder over. Bestyrelsen kan give opgaver til udvalgene og udvalgene kan søge om økonomi til større opgaver hos bestyrelsen. De enkelte udvalg står for at igangsætte og motivere de enkelte opgaver. De enkelte udvalgsmedlemmer behøver ikke at være de primært udførende på selve opgaven.
Alle klubmedlemmer kan være med i et udvalg, bestyrelsen bestræber sig på at have et medlem i hvert udvalg. Det er muligt at blive optaget i et udvalgt til en hver tid.

Udvalg

Event
Klub arrangementer
Klub ture
Klub fester
Årlig aktivitetsplan

MEDLEMMER
Lars Pedersen
Rene Jensen
Thor H. Lynggaard
Jens K. Rossen

Konkurrence
Bloc Comp.
Interne konkurrencer

MEDLEMMER
Kenny Jepsen
Mikkel Rudolf

Sikkerhed
Udstyrskontrol
Sikkerheds regler
Væg kontrol

MEDLEMMER
Thomas T. Hansen
Mikkel Rudolf
Simon Lundsgaard
Rene Jensen
Kåre Thomsen

Rute
Rutebygning
Indkøb af greb
Ruteregler

MEDLEMMER
Mikkel Rudolf
Rene Jensen
Jakob Lind Bern
Kenny Jepsen
Jens H. Jensen
Lasse Svith

Byggeri/Facilitet
Nybygning
Vedligeholdelse
Bygge design

MEDLEMMER
Enno Sander
Rene Jensen
Thomas T. Hansen
Anders Viken Østergaard

Instruktør / nøglevagt
Kurser
Vagtplanlægning

MEDLEMMER
Enno Sander
Christina Mikkelsen

Noget for dig?

Vi vil gerne være en klub drevet af medlemmerne, for medlemmerne, men dette kræver også et fortsat engagement og gå-på-mod fra vores klatrere. Vi opfordrer derfor alle til at støtte op om det frivillige initiativ, og til at overveje, om du kunne have tid og lyst til at deltage i et eller flere af vores udvalg.

Alle klubmedlemmer er velkomne til at være med i et udvalg.

Interesseret – Kontakt da et af udvalgsmedlemmerne.