COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Opstart af Junior Klatring

Opstart af Junior Klatring

børneklatring

For at tilgodese klubbens yngre medlemmer, og give dem mulighed for at have mere væg og tid til rådighed. Er der oprettet en junior klatredag:

Mandag d. 15.  april 2013 og alle mandage frem kl. 16.30 til 18.30 holder vi åbent kun for børn i alderen op til 16 år. 

Deltagelse kræver medlemskab i Kolding klatreklub.

Juniorklatring er tiltænkt et tilbud til de som ikke kan klatre om tirsdagen. Dvs. børn/unge under 16.
Børn under 10 skal være ifølge med en voksen, som kan og vil tage del i at sikre børnene. Børn over 10 skal have skriftlig samtykke fra deres forældre/værge for de kan klatre, i henhold til klubbens vedtægter.

Der vil være en VKI’er tilstede, evt. også en anden ansvarlig voksen, som er af klubben godkendt til at varetage denne opgave.

Instruktør Peter Thomsen er tovholder for juniorklatring og kan kontaktes på email eller mobil: 22740745 .

For at juniorklatredagene skal bliver en succes, kræver det at forældre hjælper til på dagene.