COVID-19: Lige nu er der 44 ud af de tilladte 50 i klubben

Kolding Klatreklub er indtil videre lukket

Kolding Klatreklub er indtil videre lukket

Kolding Klatreklub er indtil videre lukket, som følge af de nyeste meldinger fra myndighederne.
Gældende fra nu (onsdag aften)
Det betyder, at alle aktiviteter i klubben er aflyst, der holdes ikke åbent for klatring hverken i eller uden for åbningstid. Det gælder også for nøglevagter og andre, der måtte have en nøgle til klubben. Det forventer vi at alle overholder.
Vi følger myndighedernes anbefalinger og holder os løbende opdaterede og opfordrer alle andre til at gøre det samme. Det er vigtigt, at vi alle står sammen og overholder de restriktioner, som myndighederne kommer med.
Indtil videre er klubben lukket i 14 dage, men vi ved ikke med sikkerhed, hvornår vi igen kan åbne klubben. Det kommer an på myndighedernes anvisninger. Vi håber selvfølgelig som alle andre, at det blot er i en begrænset periode.
/Bestyrelsen
Kolding Climbing Club are closed, as a result of the latest Corvid-19 reports from the authorities.
This means that all activities in the club are canceled. The club is open for climbing either in- or outside of business hours.
This also applies to key-guards and others who may have a key to the club. We expect everyone to comply.
We follow the authorities’ recommendations and keep up to date and encourage everyone else to do the same. It is important that we all stand together and comply with the restrictions imposed by the authorities.

So far, the club will be closed for 14 days, but we do not know for sure when we can open the club again. It depends on the directions of the authorities. We hope, of course, like everyone else, that it is only for a limited time.

/The Board