COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Indkaldelse til Generalforsamling 2013

Indkaldelse til Generalforsamling 2013

Så er det tid til Generalforsamling i Kolding Klatreklub og alle medlemmer er velkomne.Bouldering

Dato: 23. februar 2013
Tid: 12 – 15
Sted:  Kolding Klatreklub

 

Du kan tilmelde dig på Facebook Begivenheden – link

Forslag / punkter til dagsorden skal være sendt til Steffan senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Forløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab og budget.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af regnskabskontrollant
  8. Eventuelt