Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Indkaldelse

Der indkaldes hermed til Generalforsamling 2022 for Kolding Klatreklub

Dato: Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00-21.00

Sted: Kolding Klatreklub Facebook link

Dato: Onsdag den 7. april 2021 kl. 19.00-21.00

Dagsorden

(Opdateret 24. januar 2022)

Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Afventer

Valg af referat
Bestyrelsen peger på Afventer

Formandens beretning
v/ Jens Winbladh (Afgående formand)

Fremlæggelse af regnskab og budget.
Thomas Sigsgaard & Therese Jensen fremlægger

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår ændring kontingent:

Månedlig kontingent stigning kr. 25,-
Årlig kontingent stigning kr. 300,- (12 x kr. 25,-)

Indkomne forslag

Se bilag 1

Kompensation af nøglepersoner (bagudrettet) – skal godkendes af generalforsamlingen

Fortsættelse af nuværende niveau og personer

Niveau 1: Kompensation på op til 5.600 kr årligt, samt kontingentfritagelse til klubbens formand og kasserer. (Jens Winbladh+Kassér (pt. vakant))

Niveau 2: Kompensation på op til 2.800 kr årligt, samt kontingentfritagelse til klubbens bestyrelsesmedlemmer. (Resten af bestyrelsen)

Niveau 3 (fastsættes af bestyrelsen, her om orientering): Kompensation for ekstraordinær indsats (5.600 kr. årligt, samt kontingentfritagelse) – Kasper Gram, Peter Thomsen, Rasmus Dahlstrøm, Charlotte R. Warming-Rasmussen og Morten Borre Sørensen

Valg til bestyrelsen

Formand Jens Winbladh & menig bestyrelsesmedlem Therese Jensen gå af til generalforsamlingen i utide
Posterne overtages af suppleant Tore Møller & Morten B. Sørensen (begge vil sidde som bestyrelsesmedlemmer frem til generalforsamling 2023)

(bemærk bestyrelsen konstituere sig selv)

2 bestyrelsesposter skal besættes(Vælges for 2 år)

På valg – Michael Jensen Fyhn (Genopstiller) og Lars Skovbjerg (Genopstiller ikke)

Kandidater pr. 24. januar 2022:

  • Michael Jensen Fyhn (Genopstiller)
  • Cristian Buita
  • Søren K. Tersing
  • René Henriksen (Jonas’s far)

Valg af Suppleanter – (vælges for 1 år)

2 poster skal besættes
Kandidater:

  • Peter Thomsen (genopstiller)
  • Kasper Gram

Valg af regnskabskontrollant – (vælges for 1 år)

1 poste skal besættes
Kandidater:

  • Andreas Tolstrup Laursen (Genopstiller)

Eventuelt

Bilag 1 Indkomne forslag:

Hej 

Jeg er forælder til tre juniorklatrere og selv om der gøres rigtig meget for de små, så er der det seneste års tid sket et negativt skred i mængden af ruter på væggen og problemer på boulderen, som er noget de helt små kan klare. De seneste 3 gange har vores ene dreng kun haft ét boulderproblem, som han har kunnet klare. Hvis ikke vi skal være en klub der skræmmer de små væk (“Det er keeedeligt”), så skal vi altså gøre en aktiv indsats for at få dem mere “med”. Der er ikke noget bedre end at se dem løse et problem (om så det er en “stige”, så oplever de stadig en succes). Og vi skal ikke glemme, at de her juniorer formentlig er klubbens cash cows set på den lange bane. Der er i hvert fald et økonomisk incitament til at fastholde dem. Der er også – på den helt lange bane – et elite-incitament i det. Tidlige succeser skaber mere vedholdenhed og gåpåmod og formentlig fostring af nye talenter. Og så er der da helt sikkert et kæmpe læringspotentiale for vores rutebyggere. Giv dem udfordringen, at der hver uge skal være en grøn rute som alle på 130cm kan klatre, en gul rute som alle på 130cm kan klatre (altså rent afstandsmæssigt) og måske endda en blå, som er en mulighed? En løsning kan måske også være at lave fx en rute/et problem på grønne greb, som fx er en gul for voksne og så sætte 2-3 lysegrønne greb ind, som kun børn må bruge (det sænker sværhedsgraden og afstanden mellem greb).

Så det er egentlig bare en opfordring til, at vi tager bare lidt mere hensyn til dem, der klatrer på mandagsholdet :o)

MVH

René Henriksen