Generalforsamling 2021 – Dagsorden

Generalforsamling 2021 – Dagsorden

Generalforsamling 2021 – Dagsorden

Dato: Onsdag den 7. april 2021 kl. 19.00-21.00
Sted: Online: Facebook link  

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen peger på Mikkel Rudolf
 2. Valg af referat
  1. Bestyrelsen peger på Louise Vestergaard
 3. Formandens beretning v/ Jens Winbladh
 4. Forelæggelse af regnskab og budget. v/ Thomas Sigsgaard
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 6. Indkomne forslag
  1. Se bilag 1
 7. Kompensation af nøglepersoner – skal godkendes af generalforsamlingen
  1. Fortsættelse af nuværende niveau og personer
   1. Niveau 1: Kompensation på op til 5.600 kr årligt, samt kontingentfritagelse til klubbens formand og kasserer. (Jens Winbladh+Kassér (pt. vakant))
   2. Niveau 2: Kompensation på op til 2.800 kr årligt, samt kontingentfritagelse til klubbens bestyrelsesmedlemmer. (Resten af bestyrelsen)
   3. Niveau 3 (fastsættes af bestyrelsen, her om orientering): Kompensation for ekstraordinær indsats (2.800 kr. årligt, samt kontingentfritagelse) – Kasper Gram, Peter Thomsen (forslag Rasmus Dahlstrøm)
 8. Valg til bestyrelsen (bemærk bestyrelsen konstituere sig selv)
  1. 4 poster skal besættes
   Kandidater:
   1. Jens Winbladh (genopstiller)
   2. Michael Jensen Fyhn (genopstiller – suppleant for Thomas Sigsgaard)
   3. Mikkel Rudolf (genopstiller)
   4. Louise Vestergaard (genopstiller)
   5. Therese Jensen (ny)
   6. Garry Britton (ny)
   7. Morten Sørensen (ny)
 9. Valg af Suppleanter
  1. 2 poster skal besættes
   Kandidater:
   1. Peter Thomsen (genopstiller)
   2. Jesper Sandfeld (ny)
 10. Valg af regnskabskontrollant
  1. 1 poste skal besættes
   Kandidater:
   1. Andreas Tolstrup Laursen (Genopstiller)
   2. ??
 11. Eventuelt

Stemmeberettigede: Betalende medlemmer, der har tilmeldt sig eventet på klubmodul. (link)

Bilag 1 Indkomne forslag:

Fra Suna

På vegne af sebile & zennie
Siden kaos væggen ( som de jo elskede , og gav dem masser af Udfordringer) har der ikke rigtigt været noget mine tvillinger kan udfordre sig selv med ,? Er klubben ik for medlemmer under 130cm .?
Vil i ikke nok lave nogle forskellige ruter til de små børn , som er medlemmer ? Mine piger vil så gerne klatre , og de vil altså også gerne have forskellige sværhedsgrad,.
Siger det så tit til deres unge flinke trænere ,og de givet mig ret. Men intet sker , hvorfor ikke ?
Bliver der ruter som pigerne kan udfolde og Udfordre sig  i når i åbner igen ?
mvh sebile & zennie mor Suna

Fra Roger Thomas

Once a month or so, have someone certified or with advanced experience, to come and share route setting practical knowledge and be able to make FAQ.

Fra Rene Jensen

Avanceret adgangskontrol styring med dertilhørende videoovervågning.Jeg har tit tilbudt at uføre dette arbejde gratis, men alm. nøgler der ikke er kontrollerbare benyttes desværre stadig. Jeg tænker det er på tide med et generations skifte.