COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

aabenhus_jan_1Så er det tid til den årlige status og valg til bestyrelsen: GENERALFORSAMLING.

Kolding Klatreklub står i 2016 overfor en masse spændende tiltag og udfordringer, som kan gøre Kolding Klatreklub endnu mere spændende attraktiv for nye og allerede aktive medlemmer.

For at støtte op om klubben og deltage aktivt i beslutningstagningen, opfordres du/I i at møde op til klubbens ordinære generalforsamling.

Den. 23/2 2016 kl. 19.00 i klubben


Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning.

3)      Kort beretning fra udvalgene

a)      Instruktør

b)      Bygge

c)      Event

d)      Rute

e)      Træning

4)      Forelæggelse af regnskab og budget.

5)      Fastsættelse af kontingent for 2017

6)      Debat om arrangementer

7)      Valg til bestyrelsen

a)      Simon står til valg (genopstiller)

b)      Lars står til valg  (genopstiller ikke)

c)      Valg af Suppleant til bestyrelsen

8)      Valg af regnskabskontrollant

9)      Eventuelt

a) Valg af årets medlem

c) Gennemgang af kontant styring i Klubben

b) Alle nøglevagter, Instruktører og andre der arbejder med børn og unge i klubben. Skal underskrive børneattester.

Forslag/punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen (e-mail: info@koldingklatreklub.dk).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen