COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Torsdag d. 8/12 2016 – kl 19.00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Torsdag d. 8/12 2016 – kl 19.00

Fremadrettede kontingent og betalingsmodel

Så er det tid til ændring af det fremadrettede kontingent og betalingsmodel, gældende fra 1/1 2017.
Dette sker på baggrund af ønske fra klubbens medlemmer, på ordinær generalforsamling 2016.

Dato: Torsdag d. 8/12 2016 – kl 19.00

Sted: Kolding Klatreklub

Deltagere:
Alle klubbens aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som møder op på generalforsamlingen, kan stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan dog finde sted. Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal.

Indkomne forslag:
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. torsdag d. 17 november 2016.
Ved ingen indkomne forslag er nedenstående dagsorden gældende. Ved ændringer udsendes endelig dagsorden senest 24. november 2016.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fastsættelse af Kontingents struktur
  3. Fastsættelse af kontingent for 2017
  4. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen