COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 100 i klubben

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING

Dato: 26. marts 2019 | 19:00 – 21:00

Kolding Klatreklub står i 2019 overfor en masse spændende tiltag
og udfordringer, som kan gøre Kolding Klatreklub endnu mere
spændende attraktiv for nye og allerede aktive medlemmer.

Kom og giv DIT besyv med om, hvad DU synes er vigtigt i DIN
Kolding Klatreklub, og vær med til at vælge de kommende
bestyrelsesmedlemmer!

Sted: Kolding Klatreklub

Hvem: Alle medlemmer og junior forældre

Medbring: Godt humør

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referat
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab og budget.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. (ingen)
6b. Bestyrelsen fremlægger vision og missions arbejdet
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af regnskabskontrollant
9. Eventuelt