COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Generalforsamling 2018 – 6. Feb 2018 kl. 19.00

Generalforsamling 2018 – 6. Feb 2018 kl. 19.00

Så er det tid til den årlige status og valg til bestyrelsen: GENERALFORSAMLING.

Kolding Klatreklub står i 2018 overfor en masse spændende tiltag og udfordringer, som kan gøre Kolding Klatreklub endnu mere spændende attraktiv for nye og allerede aktive medlemmer.

For at støtte op om klubben og deltage aktivt i beslutningstagningen, opfordres du/I i at møde op til klubbens ordinære generalforsamling.

Den. 6/2 2018 kl. 19.00 i klubben

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår: Douglas Hunter.
 2. Formandens beretning. v/ Formand, Jens Winbladh
 3. Regnskab og budget:
  1. Forelæggelse af regnskab for 2017: v/ Kasser, Louise N. Sørensen
  2. Forelæggelse af vejledende budgettet for 2018, bemærk da budgettet er vejledende, er dette ikke til Generalforsamlingens godkendelse: v/ Kasser, Louise N. Sørensen
 4. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingent og kontingent model.
  2. Information om udfasning af kontantbetalt kontingent. v/ Louise Nyland.
 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter § 7; Se bilag 1. v/ Anders Toft
 6. Klubbens udvalg:
  1. Ruteudvalget
  2. Eventudvalget
  3. Byggeriudvalget
  4. Instruktørudvalget
  5. Konkurrenceudvalget
  6. Sikkerhedsudvalget
 7. Fremtidige datoer:
  • Senior Boulder DM – 21. april 2018
  • Nøglevagtsmøde – 22. februar 2018
  • Boulder Cup, efteråret
 8. Valg til bestyrelsen
  På valg er: under forudsætning af godkendelse af vedtægterne, pkt. 5 a).

  1. Bestyrelsesposter:
   1. Anders Toft; Modtager ikke genvalg.
   2. Louise Nyland; Modtager genvalg
  2.  Suppleanter
   1. 1. Suppleant (Lina Lernevall);  Modtager ikke genvalg.
   2. 2. Suppleant; Vakant.
 9. Valg af regnskabskontrollant
  1. Bestyrelsen foreslår: Kenny Jepsen
 10. Eventuelt.

Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før  generalforsamlingen. (e-mail: info@koldingklatreklub.dk).  Dato for dette er passeret.

NB. Alle nøglevagter, Instruktører og andre der arbejder med børn og unge i klubben. Skal underskrive børneattester.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag 1.

Uddrag fra klubbens vedtægter pr. 2018.

 • 7 Klubbens ledelse
  Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger:

 • en bestyrelse på 5 personer.
 • To suppleanter til bestyrelsen, en 1. og en 2. suppleant.
 • en regnskabskontrollant

Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Regnskabskontrollant og suppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Valg til bestyrelsen er gældende for en 2-årig periode.

Bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Klubbens vedtægter § 7 ønskes ændret til nedenstående:

 • 7 Klubbens ledelse

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen.

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger:

– En bestyrelse på 5 personer.

– To suppleanter til bestyrelsen, en 1. og en 2. suppleant.

– En regnskabskontrollant

Stk. 3

Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode, 2 personer er på valg i lige år og 3 personer er på valg i ulige år.
Det skal søges undgået at Formand og Kasserer kommer på valg samme år. Regnskabskontrollant og suppleanter er på valg hvert år. Efter hvert valg til bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv med: En formand, en kasserer og eventuelt en næstformand. Resterende er menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen kan lave en ny konstituering, hvis denne finder det nødvendigt.

Stk. 4

Ved fratrædelse fra bestyrelsen i utide, tiltræder henholdsvis 1. og 2. suppleanten bestyrelsen, i hele den fratrædende persons valgperiode.