COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Generalforsamling 2017 – 2. marts 2017

Generalforsamling 2017 – 2. marts 2017

aabenhus_jan_1Så er det tid til den årlige status og valg til bestyrelsen: GENERALFORSAMLING.

Kolding Klatreklub står i 2017 overfor en masse spændende tiltag og udfordringer, som kan gøre Kolding Klatreklub endnu mere spændende attraktiv for nye og allerede aktive medlemmer.

For at støtte op om klubben og deltage aktivt i beslutningstagningen, opfordres du/I i at møde op til klubbens ordinære generalforsamling.

Den. 2/3 2017 kl. 19.00 i klubben


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår: Kenny Jepsen
 2. Formandens beretningv/ Jens Winbladh
 3. Regnskab og budget:
  1. Forelæggelse af regnskab for 2016: v/ Simon Lundsgaard.
  2. Forelæggelse af vejledende budgettet for 2017, bemærk da budgettet er vejledende, er dette ikke til Generalforsamlingens godkendelse: v/ Simon Lundsgaard,
 4. Fastsættelse af kontingent:
  1. Bestyrelsen foreslår 1500,- kr. pr. år.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsen arbejde omkring Familiekontingent, dette efter ønske fra den Ekstraordinære Generalforsamling 8. dec. 2016: v/ Anders.
 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:
  1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter § 7; Generalforsamlingen vælger: To suppleanter til bestyrelsen, en 1. og en 2. suppleant.
  2. Efter ønske fra den Ekstraordinære Generalforsamling 8. dec 2016, foreslår bestyrelsen tilføjelse til vedtægter § 3; stk. 4: Deltagelse i træning på et af de, af klubben, udbudte træningshold, forudsætter medlemskab af Kolding Klatreklub, eller anden klub under DKLAF.
 6. Klubbens udvalg:
  1. Indlæg fra: Ruteudvalget Eventudvalget Byggeriudvalget Instruktørudvalget Konkurrenceudvalget
  2. Oprettelse/reorganisering af: Sikkerhedsudvalg og Trænerudvalg.
 7. Fremtidige datoer:
  • Junior Boulder DM 18.marts.
  • Nøglevagtsmøde – kommer
  • Udvalgsaften – kommer
  • Boulder Cup, tidligere Bloc Comp 9. september.
 8. Valg til bestyrelsen
  På valg er:

  • Jens Winbladh; Modtager genvalg.
  • Mikkel Rudolf; Modtager genvalg.
  • Christina Mikkelsen, Suppleant; Modtager ikke genvalg.
  • Simon Lundsgaard; Fratræder bestyrelsen.
 9. Valg af regnskabskontrollant: Bestyrelsen foreslår: Kenny Jepsen
 10. Eventuelt.

Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før (16 februar 2017) generalforsamlingen. (e-mail: info@koldingklatreklub.dk).

NB. Alle nøglevagter, Instruktører og andre der arbejder med børn og unge i klubben. Skal underskrive børneattester.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen