COVID-19: Lige nu er der 0 ud af de tilladte 50 i klubben

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Så er dagsordenen til Generalforsamling 2013 i Kolding Klatreklub klar.
Alle medlemmer er velkomne.
Bouldering

Dato: 23. februar 2013
Tid: 12 – 15
Sted: Kolding Klatreklub

Du kan tilmelde dig på Facebook Begivenheden – link

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (forslag: Thomas)
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent 2014: Bestyrelsen indstiller til forhøjelse til kr 1.200,- for helårligt og kr 700,- for halvårligt medlemskab.
 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  1. Forslag om Udvalg (forslag fra Frederik Schmidt og bestyrelsen)
  * Instruktør
  * Bygge
  * Event
  * Rute
  * træning / talent
  2. Forslag om børne / kvindeklatring
  3. Forslag om idébank fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. * Enno står til valg – genopstiller
  * Mikkel (kassere) står til valg – genopstiller som menigt medlem
  * Steffan ønsker at afgive formandsposten og vil fortsætte som menigt medlem
  * Jens ønsker at overtage formandsposten

 8. Valg af regnskabskontrollant – Ann genopstiller
 9. Eventuelt
  * Valg af indgang

Referent: Frederik Schmidt

OBS bestyrelsen vil gerne modtage meddelse om opstilling til bestyrelsen.

Print dagsorden her